Meer is minder?

StedmanRevistedgoed.jpg

Tjebbe van Tijen/Imaginary Museum Projects
Aan de Wilde Kust: Stedman 1777 Revised in het jaar 2010

Minder is meer?

Het nieuwe kabinet is een feit. Even leek het alsof de kamerleden Ferrier en Koppejan het minderheidskabinet van CDA en VVD met gedoogsteun van de PVV zouden afwijzen. Maar tijdens de fractiebijeenkomst stemden ook zij, zoals bekend, in met het regeerakkoord. Hun bezwaren tegen de samenwerking met de PVV bleven echter overeind, zo stelden zij hierna in interviews en ze waren niet van plan zonder meer met alle kabinetsvoorstellen in te stemmen.
Daarop volgde een gesprek tussen deze kamerleden en Maxime Verhagen over hun uitspraken. Wilders liet daarna weten dat hij harde toezeggingen heeft gekregen dat ook Ferrier en Koppejan de maatregelen uit het gedoogakkoord zullen steunen. Hierna werd het stil rond deze twee kamerleden.

Vervolgens was het kabinet nog niet bekendgemaakt of er ontstond commotie onder een aantal vrouwen over de keuze voor voornamelijk oude(re) blanke mannen. Rosanne Hertzberger, columniste van NRC next, liet echter een ander geluid horen. Zij vond een score van 25% vrouwen zo slecht nog niet gezien het feit dat maar 19% van de voltijdbanen in Nederland wordt ingevuld door vrouwen, ondanks alle verbeteringen op het gebied van de kinderopvang. Aangezien ministerschap om volledige inzet vraagt, heeft Hertzberger hiermee een punt. 

Ten aanzien van het ontbreken van allochtonen in het kabinet: zien doen laat doen, zeker bij nieuwe groepen en daarom blijft het jammer dat er geen enkele allochtoon in het kabinet zit. Gelukkig is het beeld in de Tweede Kamer rooskleuriger. De kamer telt meer dan 60 vrouwen en het percentage allochtone kamerleden benadert het aantal allochtonen in de maatschappij.
Heeft de minderheid dan toch de toekomst?

De redactie


Bij het tableau

Descriptio/Beschrijving 

Kortgeleden dook een tot nog toe onbekende hernieuwde editie van het beroemde 18e eeuwse werk van John Gabriel Stedman's ‘Reize naar Suriname’ (1) op met enkele uitzonderlijke  met de hand ingekleurde prenten die op treffende wijze 'de constante' en 'de verandering' van de geschiedenis illustreren. In dit buitengewoon groot formaat foliant werd ook een ingestoken briefje gevonden met in houterig handschrift een gezelschapsspel vraag: ‘Men zoeke de zeven verschillen tuschen dezen twee platen.’ Nu het is aan de trotse bezitter van dit boekwerk om dit spel door zijn gasten te laten spelen. Wat het woord ‘gedoogvrouw’ moge betekenen hebben wij tot op heden niet kunnen achterhalen, zo konden verscheidene kunsthistorici en biologen ook geen antwoord geven op de vraag wat voor een soort vogel op de rechter plaat te zien is. Een Belgisch historicus die bij toeval ook met deze laatste vraag geconfronteerd werd, zei te vermoeden dat het om de Blauwvoet meeuw ging en wist zelfs enkele strofes uit een Vlaams strijdbaar studentenlied - aan dit dier opgedragen - te citeren:

Ja wij zijn der Vlamen zonen,
sterk van lijve, sterk van ziel,
en wij zou'n nog kunnen tonen,
hoe de klauw der Klauwaars viel.

Op ons vane vliegt de Blauwvoet,
die voorspelt het zeegedruis,
en de Leeuw er met zijn klauw hoedt
mijn lieve dierbaar kruis.

Weg de bastaards, weg de lauwaards.
ons behoort het noordzeestrand,
ons de kerels, ons de Klauwaars,
leve God en Vlaanderland! (2)


Hoe dit alles te rijmen en waarvandaan nu het verband komt met Suriname - dat toch een wereldzee ver van de "blonde noordse stranden" verwijder is, is nu moeilijk meer te achterhalen... zeker is dat afbeeldingen in hun eigen tijd gezien en begrepen dienen te worden, dat zal iedere gestudeerde iconograaf beamen.


Notatio/Annotatie

(1) Auteur/Vervaardiger: Stedman, John Gabriel (1744-1797) & Lescallier, Daniel (1743-1822)
Uitgever Te Amsterdam : by Johannes Allart
Jaar: 1799-1800
Uitgever/Drukker Amsterdam Allart, Johannes (1773-1812) 077133641
Collatie: 4 dl ill., portr., krt in-8
Annotatie: Met 42 platen en krt. deels uitsl., gen. I-XLII
Vert. van: Narrative of a five years’ expedition, against the revolted negroes of Surinam, in Guiana, on the wild coast of South America, from the year 1772 to 1777 .... - London : J. Johnson & J. Edwards, 1796
Inhoud: Bevat ook twee aanhangsels over Suriname en Cayenne, door Daniel Lescallier, ontleend aan de Franse vertaling.- Paris/Lausanne, 1799
Referentie Tiele (Bibl.) 1046

(2) De Blauwvoet is het bekende strijdlied van de katholieke Vlaamse studentenbeweging. Het wordt ook Het lied der Blauwvoeten of tegenwoordig het lied der Vlaamse zonen genoemd, naar de eerste regel van het lied. Het was oorspronkelijk het strijdlied van de 19e eeuwse studentenbeweging Blauwvoeterij. Het lied werd door Albrecht Rodenbach gedicht op 25 september 1875. De muziek werd gecomponeerd door Emiel Hullebroeck. Er bestaat ook een minder bekende toonzetting van Johan Destoop. Het lied past in de strijdlyriek van de 19de-eeuwse Romantiek.
De volledige (moderne) tekst variant staat op:
http://nl.wikisource.org/wiki/De_Blauwvoet

Dramatizing Historical Information
imaginarymuseum.org
web-blog: The Limping Messenger
limpingmessenger.wordpress.com/